מי ישמור עלי?

מי ישמור עלי?

אור יש לי שאלה דחופה קיבלתי עכשיו בדואר מעטפה עם גלויות ריקות, לבנות, המשימה היא לאייר אותן. הנושא שנבחר השנה לאיור הוא "גיבורים". ואני לא יודעת מה לצייר. תגידי אור ...

העלה פוסטים נוספים
Scroll To Top